UNIMARC SMALTO LUCIDO

UNIMARC SMALTO LUCIDO je vodou riediteľný produkt so zvýšenou kvalitou, na báze akrylátových živíc vo vodnej disperzii a farebných pigmentov vysokou stálosťou na svetle.

Výdatnosť / Spotreba

– Orientačná výdatnosť: 6-7 m2/l na 2 vrstvy čo zodpovedá 40 mikrónom hrúbky. – Počet vrstiev: najmenej 2 vrstvy.

KÓD PRODUKTU:310